Kriseløsningen

Vikarer til 3,5 millioner kroner ut året skal løse krisen.