MuseumHanne Thyholdt skal sitte i ei rosemalt bu utenfor rådhuset på Vigeland for å minne om at det snart er byggestart for museet. Tekstilkunstneren er engasjert av kommunen for å planlegge innhold og utstillinger i det nye kombinerte museet og biblioteket i Lindesnes kommune.— Jeg er foreløpig ansatt fram til mai for å arbeide for at bygget skal få profesjonelle utstillinger samt at området blir en møteplass for alle. En oppgave er forsøk på å tilrettelegge for aktivitetsrom for større grupper i nybygget, forteller Thyholdt. Hun skal være med på blant annet å tilrettelegge for lekeplass, sittegrupper og aktivitetstilbud på uteplassen. Dessuten har hun ansvar for å velge gjenstander fra bygdemuseet knyttet til utstillinger i det nye museet. - Jeg tar imot innspill fra alle som kommer innom, sier tekstilkunstneren, som er lovet en vedovn når vinteren nærmer seg. Formannskapet hadde i går informasjonsmøte om nybygget. Kommunestyret har satt en ramme på 45 millioner kroner, men prisstigningen har økt summen til 48 millioner siden vedtaket. I tillegg vurderes utvidelse av biblioteket og servicebygget, kjeller under hele bygget og utvidet utearealet. Det vil øke prisen til 54 millioner. AKSEL Faag