Lørdag 27. oktober arrangerte Kate Hofstad, Norhild Johannesen, Gro-Anita Mykjåland, Anne Betzy Engestøl og Grete Hofstad basar på Iveland kommunehus, til inntekt for Hildegunn Johannesens prosjekt i Kongo. Hildegunn Johannesen er engasjert i arbeidet med å bygge opp et senter for vanskjøttede sjimpanser kalt Lwiro Sanctuary i Kongo.I alt innkom 24.630 kroner. Arrangørene sier seg svært fornøyd med oppslutningen om basaren, og ønsker å takke alle som har støttet prosjektet gjennom loddkjøp og sponsing. Hildegunn Johannesen, som befinner seg i Kongo, takker for all støtte og sier hun er rørt over givergleden. De entusiastiske basardamene ønsker velkommen til ny basar neste år.