Stor hyppighet av brystkreft

To områder på Sørlandet har ekstra mange tilfeller av arvelig brystkreft.