KRISTIANSAND: Rådmann Tor Sommerseth har nemlig ansatt Ugland i en rådgiverstilling i rådmannens stab det neste halve året.

Da Fædrelandsvennen i august fortalte at tidligere ordfører Jan Oddvar Skisland skulle få etterlønn fram til nyttår, svarte Bjarne Ugland at han ikke hadde behov for samme ordning:

«Jeg kan ikke se for meg at jeg trenger den. Jeg kan ikke si noe om hva jeg skal gjøre — men jeg regner med å ha en jobb klar», sa han.

Kritisk

KrFs gruppeleder, Jørgen Kristiansen, er kritisk til at den gamle varaordføreren fortsetter i kommunen på varaordførerlønn:

— Man kan jo stille spørsmål. Nå skjønner jeg i hvert fall hvorfor Ugland kunne si at han ikke trengte etterlønn, sier Kristiansen.

Bjarne Ugland ser selv ikke noe kritikkverdig i at han blir rådgiver:

— Nei. Jeg svarte at jeg ikke trengte etterlønn. Og det er jo helt riktig. Jeg er ikke politiker lenger, jeg har fått en annen jobb, sier han.

Ugland mottar godtgjørelse som styreleder i Kristiansand Næringsselskap (KNAS). Han er også styreleder for det nye forbrenningsanlegget på Langemyr og han leder arbeidet med Tall Ship Race, skutetreffet som skal arrangeres i Kristiansand i 2010. - Trenger ham

Disse oppdragene brukte Ugland mye tid på mens han var varaordfører - og det er disse prosjektene han skal jobbe videre med som rådgiver.

Rådmann Tor Sommerseth sier han ansatte Ugland fordi han trenger ham, og ikke for at Ugland skal ha noe å gjøre til han får en annen jobb.

— KNAS skal snart skifte direktør og velge nytt styre. Avtalene og anbudene rundt forbrenningsanlegget er krevende. Tall Ship Race skal bygge opp styre og ansette direktør. Jeg har behov for at Ugland kjører disse sakene videre, sier Sommerseth.

Tall Ship Race kommer for øvrig til å ansette direktør omtrent samtidig med at Ugland er ferdig i sitt engasjement som rådgiver i kommunen til sommeren. Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at Ugland trolig vil få den jobben. Tall Ship Race avsluttes i 2010. Da er Ugland blitt 65 år gammel.

Best betalt

Sommerseth bekrefter at Ugland er ansatt som rådgiver på de betingelsene han hadde som varaordfører: 660.800 kroner i årslønn.

Ifølge personaldirektør Arvid Håkonsen har de andre rådgiverne i rådmannens stab en årslønn som varierer mellom 450.000 og 520.000 kroner i året. Alle har individuelle avtaler.

Frps gruppeleder, Tor S. Utsogn, håper at rådmann Tor Sommerseth reforhandler lønnen til Bjarne Ugland.

— Jeg vil ikke blande meg opp i hvem rådmannen engasjerer i rådgiverstillinger. Men at Ugland beholder lønnen som varaordfører, finner jeg uryddig og kritikkverdig, sier Utsogn.

Frp-toppen mener Ugland og rådmannen snarest bør ta et forhandlingsmøte.

— Ugland må frasi seg varaordførerlønn og få en lønn som harmonerer med stillingen som rådgiver, altså mellom 450.000 og 520.000 kroner i året. Først da blir dette ryddig, sier Utsogn.

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Kristiansand, Pål Tjøm, ønsker å forhøre seg internt om Uglands rådgiverstilling før han kommenterer.

— Man kan ha sine meninger, men jeg vil ikke si noe offentlig før jeg har hørt alle sider av denne saken, sier han.