• ILLUSTRASJONSBILDE FOTO: SCANPIX

Ullevål lanserer motorsykkelambulanser

For å korte ned utrykningstiden ved alvorlige ulykker og hendelser oppretter Ullevål universitetssykehus en egen utrykningsenhet med motorsykler.