• OVERBEVISTE: Havnefogd Jonny O. Hansen overbeviste ordfører Åse Lill Kimestad og gruppelederforum om opplegget for småbåthavnene.

Stanser ikke sporingsbrikke

Bystyret vil ikke gripe inn mot sporingsbrikker og opprustning av kommunale båtplasser.