LILLESAND Den potente sulfidsteinen på Kaldvell er blitt en så betent sak at E 18 utbyggere velger å være tause.— Vi har et kontraktsforhold med Agder OPS Vegselskap å ta hensyn til, sier Kyrre Lian, manager og pressetalsmann hos hovedentreprenøren CJV E 18.Kyrre Lian og en CJV-geolog skulle i går ha tatt Fædrelandsvennen med ut til problemfjellet på Kaldvell for å snakke om sulfidfjell og veibygging. Men Lian ombestemte seg og ga utrykk for at det i nåværende situasjon kunne virke uheldig om CJV uttaler seg.Heller ikke informasjonssjef Lars Gunnar Nag i Agder OPS Vegselskap (AOV) har lyst til å snakke om sulfidsaken.- Vi forholder oss til kontrakten vi har med Statens vegvesen, sier Lars Gunnar Nag.Ingen av de to ønsker å snakke om hvilke konsekvenser det vil få om det planlagte sjødeponiet i Kaldvellfjorden må droppes eller reduseres.Nå legges det opp til at all informasjon om sulfidproblematikken skal komme fra Statens vegvesen, som bestilte sulfidrapporten fra Norsk institutt for vannforskning (Niva).Niva-rapporten slår fast «betydelig» utfelling av miljøfarlige metaller i et miniforsøk og utbyggerne anbefales å endre på sjødeponiplanene.HELGE CORNELIUSSEN