Sex-siktet prest slipper fengsel

Den tidligere sognepresten Torbjørn Lied tilstår å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg sex. Nå slipper han sannsynligvis fengsel.