I fengsel etter vold med sverd

En 24 år gammel mann er dømt til ubetinget fengsel i ett år og to måneder for voldsutøvelse med et sverd.