Bietunnelen oppgraderes

Bietunnelen skal nå gjennomgå en større oppgradering.