MANDAL — Det er uforståelig hvorfor sykehuset i Mandal trues av nedleggelse. Nå må vi presse på fra alle kanter og ta direkte kontakt med statsråden, sa Alf G. Møll da driftsstyret i går diskuterte faren for nedleggelse.- Legges sykehuset ned, kan det være stor fare for at funksjonene knyttet til sykehuset i tillegg til de tre dagtilbudene også forsvinner fra Mandal, sa Møll.Sven Seljom (H) pekte på at sykehuset i realiteten var nedlagt for Mandals befolkning hvis man ikke lider av en av de tre kroniske sykdommene som behandles av dagtilbudet.- Likevel er det uforståelig at et tilbud som fungerer bra, kan fjernes. Det bør undersøkes muligheter for privat drift, sa han.Rådmann Erik Hillesund mente muligheten var minimal for privat drift. Han viste til at problemet var en ny finansieringsmodell som slo beina under driften. Hillesund opplyste at rehabiliteringstilbud var redusert en rekke steder i landet.- Legges sykehuset ned, må man regne med at tilbudet forsvinner ut av landsdelen. Det er forbausende at en regjering som har lovt å prioritere rehabilitering, kutter tilbudene. Legges sykehuset ned, vil det være merkbart for lokalsamfunnet, sa varaordfører Tore Askildsen. AKSEL Faag