• UTSIKT: Kranfører Jonny Finsådal har lang vei styrhuset 40 meter over bakken til toalett på bakken. FOTO: Pål Kaalaas

Har do i heisekrana

Kranfører Jonny Finsådal har eget toalett i kranen sin. Det skal visstnok være en liten sensasjon.