- Uheldig feil

Direktør i Master Ferries, Svein Olaf Olsen synes det er uheldig av Forbrukerrådet å gå ut med feil informasjon.