Fangeboliger på Grim eller i Kasernen?

Formannskapet sier et klart ja til overgangsboliger for fanger og foreslår Grim og Kasernen som steder kommunen bør se nærmere på.