• FOTO: Lars Hoen

- Fengselsinnsatte til omsorgen

Helse— og sosialdirektør Lars Dahlen vil hente innsatte i norske fengsler for å få flere hender i helseomsorgen.