• VIKINGTUFT: Feltleder og arkeolog Gaute Reitan og kollega Elin Brødholt arbeider i tuftene av et 30 meter langt vikinghus fra 8-900-tallet like ved riksvei 9 på Moi i Bygland. de markerte hullene viser hvor stolpene som bar det eldgamle huset sto. FOTO: Johs. Bjørkeli

Fant 1000 fornminner i Bygland

Arkeologer har funnet over 1000 fornminner der riksvei 9 skal legges om nord for Ose i Bygland.