• INNSPILL: Lokalpolitikere og handelsstand møttes for å diskutere Lidi-planleggingen.

Handelsstanden tilsidesatt

Handelsstanden på Evje mener de har hatt for lite å si i planleggingen av Paal Lidis varehus. I går møtte de politikerne.