• FOTO: Scanpix

- Søvnige sjåfører like farlige som fyllekjørere

Sørlendinger sovner ofte når de burde vært konsentrert, viser ny undersøkelse. Hvis det skjer bak rattet, kan konsekvensene bli fatale, advarer Statens Vegvesen.