• FORSØPLING: Tim Davies i Troll Active på Evje kaller det kjemepstore skiltet som Statens Vegvesen har satt opp ved den idylliske rasteplassen ved Syrtveitfossen forsøpling av naturen. FOTO: Johs. Bjørkeli

- Fjern det stygge skiltet

— Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg plutselig så det grelle skiltet som vegvesenet har plassert på rasteplassen ved Syrtveitfossen, sier Tim Davies.