MARNARDAL/ÅSERAL: — Småkommunene må jobbe med å få et attraktivt image. Det å flytte på landet handler mer om valg av livsstil, enn om karrieremuligheter og befolkningsutvikling, fastslår Anne Kirsti Ryntveit ved Agderforskning.En fersk rapport som tar for seg hvorfor folk vil bo på landet, gir overraskende konklusjoner. Mens man har trodd at det var næringsliv, jobbmuligheter og det private tjenestetilbudet som var det viktigste for å holde folketallet oppe, vektlegges i virkeligheten helt andre kvaliteter. Analysen er gjort i Marnardal og Åseral og viser følgende:Få oppgir at arbeid har vært den viktigste drivkraften bak valget om å flytte.Folk aksepterer begrensninger i karrieremuligheter for å kunne bo i kommunen.Offentlig tjenestetilbud er sjeldent en viktig faktor i valget om å flytte til eller fra ei bygd.- Undersøkelsen peker på noen interessante tendenser. Familier som for eksempel flytter til Åseral, gjør det oftest ikke av karrierehensyn, men fordi de vil bo i ei bygd med store naturmuligheter og trygge forhold for barna, sier Ryntveit.Gjennom intervjuer med tilflyttere, pendlere og folk som har flyttet ut av Åseral og Marnardal, har hun dannet seg et bilde av hva folk fokuserer på i valg av bosted.- Det ser ut som småbarnsfamilier ikke har problemer med å velge bort typiske bytilbud, til fordel for oversiktlige oppvekstvilkår for sine barn. Mange er opptatt av røtter. De vil bo i nærheten av sine foreldre, og vil at barna skal ha kontakt med besteforeldrene. De jeg har snakket med har tatt bevisste valg. Det handler om å velge livsstil, sier Ryntveit.Ut fra dette anbefaler forskeren Marnardal og Åseral å jobbe bevisst med å finne et «image». Deretter må de bevisst markedsføre seg mot folk som er interessert i en slik livsstil.- For Åseral er det for eksempel et pluss at de har klart å skape et inntrykk av å være frilufts og feriested. Åseral tiltrekker seg folk som er opptatt av disse kvalitetene, sier Ryntveit videre.Ifølge rapporten er det mer dramatisk å flytte til Åseral enn til Marnardal. I Marnardal er det fullt mulig å pendle til Kristiansand eller Mandal. Man kan også dra nytte av urbane fritidstilbud som kafeer og teater. En spennende karriere med urbane interesser kan forenes med det gode liv på landet.- Flytter man til Åseral, velger man ofte bort mye mer på grunn av avstanden til en by. Åserals strategi bør være å i enda sterkere grad appellere til frilufts- og naturinteresserte.Ryntveit mener Marnardal mangler en klar profil.- Hvis Marnardal skal klare å kapre tilflyttere med høy utdannelse, bør de jobbe med sitt image, mener hun.Hun ser på innlandskommunene som konkurrenter i kampen om å sikre seg kvalifisert arbeidskraft.Mange utflyttere sier i undersøkelsen at de ønsker å flytte tilbake på lang sikt.- Kommunenes jobb blir å gjøre et valg om å flytte tilbake mulig.. Det må finnes boliger, transportmuligheter, samt at det må utvikles sosiale fellesskap. Mye av dette er knyttet til politiske valg, sier Ryntveit.