Skyhøy timelønn til styremedlemmer i fattig-kommune