KRISTIANSAND: — Det er klart og entydig at vi primært ønsker en regional løsning, med en fusjon mellom energiselskapene på Agder. Det er den beste løsningen, for selskapet, eierne og regionen, sier ordfører Bjørg Wallevik, som i går ikke ville kommentere saken ut over det som står i pressemeldingen.Ordføreren har ledet strategiutvalget som har foretatt en grundig vurdering av kommunens eierstrategi i forhold til KEV, som trolig har en markedsverdi på nærmere fire milliarder kroner. Strategiutvalget avsluttet sitt arbeid i går med å avgi innstilling til Kristiansand kommune.Dersom bestrebelsene på å slå sammen KEV, VAE og AAK til ett stort selskap ikke fører fram, anbefaler strategiutvalget at Kristiansand kommune bør sette i gang en prosess med sikte på helt eller delvis slag av kommunens aksjer i KEV, heter det i pressemeldingen.Olaf Messel, gruppeleder for Frp, som har sittet i strategiutvalget, minner om at eierstriden i VAE er et helt sentralt moment med hensyn til om det skal være mulig å samle KEV, VAE og AAK i et nytt, stort regionalt energiselskap.- Hvis ikke VAE klarer å løse sin interne strid, kommer fusjonsbestrebelsene til å gå i vasken. Da hjelper det lite hvor mye Kristiansand kommune primært ivrer for en fusjon, sier Olaf Messel.Han regner med at det vil drøye til ut i mai en gang før man med noenlunde sikkerhet vet hvordan dette barker i vei.Helt eller delvis

— Dersom bestrebelsene på å få i stand en fusjon skulle mislykkes, går det mot helt eller delvis slag av KEV, sier han. Da får man en intern debatt om hva «helt eller delvis» skal bety.Det er en beskrivelse som også Bjarne Ugland, gruppeleder for Ap, deler. Også han har sittet i strategiutvalget. De to gruppelederne legger vekt på at det er enighet om å selge deler av KEV dersom fusjonen går i vasken. Men hvor stor denne delen blir, vet man ikke i dag.- Disse frontene er ennå ikke utkrystallisert, sier Bjarne Ugland.Ved et eventuelt salg av kommunens aksjer, legger strategiutvalget vekt på at nye eiere skal være langsiktige og industrielle, og at de ansattes interesser skal ivaretas på forsvarlig vis.