• TROLIG SLUTT: På et styremøte 11. oktober tas den endelige beslutningen om virksomheten på Glamsland opphører. FOTO: Jostein Blokhus

20 ansatte kan miste jobben

Konsernledelsen i Sibelco Nordic tilrår at produksjonen på Glamsland i Lillesand avsluttes. Inntil 20 arbeidsplasser står i fare.