Beslagla gressklipper etter promillemistanke

En lillesandsmann ble fratatt bilen i sommer etter mistanke om promillekjøring. Etterpå skal han ha fortsatt promillekjøringen på gressklipper.