Privatklinikk godkjent som sykehus

Sørlandsparken spesialistsenter i Kristiansand har fått offentlig sykehusgodkjenning.