Halvparten kjører for fort

Nesten halvparten av bilistene som kjører på Fjæreveien hver dag kjører for fort. Resultatene fra Statens vegvesens målinger er nedslående.