EKTESKAPSLOV II: Finn Holmer-Hoven har i sin lørdagskommentar i Fædrelandsvennen den 19. april et primitivt angrep mot dem som mener noe annet enn ham selv.Å bli beskyldt for å være en homofob, reaksjonær og stakkarslig sørlending, er mildt sagt krenkende — hvis man da skal ta Holmer-Hoven alvorlig og har forstått hans underlige lørdagskommentar riktig.Motivet for å være i Oslo lørdag 12. april var å protestere mot en regjering som er i ferd med å vedta en lov som vil føre til et alvorlig overgrep mot barn. Et forsvar for barnets beste og derfor et ja til ekteskap mellom mann og kvinne, var hele arrangementets anliggende. Ikke ett negativt ord eller motvilje overfor homofile kom til uttrykk.Når en regjering suverent overkjører FNs barnekonvensjon og vil lage en lov som fratar barnet dets naturlige menneskerett - å ha en mor og en far, da er det grunn til å si ifra. Det er nok av likegyldighet - også blant sørlendinger.Mener FHH at det er det samme for et barn om «far» bare er en sædcelle som har vært lagret i en sædbank? Og at det ikke betyr noe for en gutt eller en pike å vokse opp med to kvinner eller to menn som foreldre i stedet for en far og en mor?Det er dette det dreier seg om.FHH er selvfølgelig i sin fulle rett til å se bort fra barnet i debatten om kjønnsnøytral ekteskapslov, og til å bruke sin demagogi mot de sørlendinger som ser det annerledes enn ham. Flere enn disse rammes av hans vrede. Blant andre den franske regjering, som i motsetning til den norske regjering, gjennomførte en grundig konsekvensanalyse, og avviste lov om kjønnsnøytralt ekteskap nettopp på grunn av barnet. Også størstedelen av verden for øvrig er enig med de «bussende demonstranter» som Finn Holmer-Hoven opplever som en skam for landsdelen.Solveig Modum DybingKristiansand