Tekst: 1. Tim. 2,1-6.Jeg tror Gud lengter etter at vi mennesker skal dele gode ting med hverandre. Det er jo Den treenige Guds vesen å dele gode ting! Derfor sier Paulus til sine medkristne: «Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.» Alle mennesker er gjenstand for Guds oppsøkende kjærlighet. Du og jeg oppfordres til å be. I det hele tatt til å være oppmerksomt til stede der vi lever. Det er min erfaring at å be for noe eller noen gjør meg mer våken og fintfølende overfor den eller det jeg ber for. Jeg tror kanskje det er Guds kjærlighets ringvirkninger. Forbønn er å bære mennesker og situasjoner inn i Guds nærhet. Vi får lov til å gjøre det! I dag kan du få ta imot denne keltiske velsignelsen:Herren være med deg for å vise deg den rette vei.Herren være ved siden av deg for å følge deg på veien.Herren være bak deg for å holde din rygg fri.Herren være under deg for å favne deg når du faller.Herren være i deg for å fylle deg med sin Ånd.Herren være omkring deg for å bevare deg fra det onde.Herren være over deg for å velsigne deg.Så vær du velsignet av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.Hilde M. Nordhagen