- Lucia gav mat til folk på natta

Bli med på Lucia-feiring i Kuholmen barnehage.