• VEDTAK: Biskop Olav Skjevesland forklarer beslutningen med at han følger Kirkemøtets vedtak fra 1997 om ikke å ansette homofile prester som lever i partnerskap. FOTO: Torstein Øen

Fjernet søknaden til homofil prest

Da Anne Borchgrevink søkte på stillingen som kapellan på Notodden ble søknadspapirene fjernet av biskop Olav Skjevesland.