Grimstad Kvinnene bak Stine Sofies stiftelse mottok i går Kongens fortjenstmedalje i gull. Ada Sofie Austegard og Bente Bergseth ble hedret i Grimstad for sitt arbeid med å danne og utvikle stiftelsen.Stine Sofies stiftelse har siden starten i september 2000 arbeidet for barns trygghet og rettssikkerhet i Norge. Arbeidet har blant annet sørget for lovendringer som styrker fornærmedes rettigheter, gitt bedre utstyr og mer midler for å avdekke vold og overgrep mot barn. Stiftelsen ble opprettet i 2000 som følge av Baneheia-saken og oppkalt etter Stine Sofie Sørstrønen, som ble drept i Baneheia i Kristiansand. Den ledes av Ada Sofie Austegard, Stine Sofie Sørstrønens mor. ©NTB