Nedskjæringer i renhold

Renholdet på skoler, barnehager, rådhus og idrettsanlegg i Flekkefjord blir sterkt redusert i tiden som kommer.