• FOTO: Jon Anders Møllen

Skadet for nær det dobbelte

Tall fra Gjensidige viser at det skjedde like mange uhell på sjøen i 2006 og 2007 i Vest-Agder, men skadene kostet dobbelt så mye.