• BEGJÆRING: Erling Havnå hevder å være uskyldig dømt for ranet av Postens Brevsenter, og mener dessuten han burde fått mer i tilståelsesrabatt.

Havnå vil ha saken opp på nytt

NOKAS-dømte Erling Havnå vil ha saken sin gjenopptatt for å få lavere straff.