• FOTO: Tormod Flem Vegge

Vil legge ned Voie og Erkleiv