Bannet, bet og spyttet mot politi

Dømt til 18 dager i fengsel