Rekrutteringsprosjekt avviklet i Bygland

Bak lukkede dører vedtok politikerne i Bygland å avslutte prosjektet «Bygland best å bu i».