• FORNØYD: Vidar Kleppe tok opp i bystyret at byens befolkning sto i fare for å miste gratis kildevann fra CB. Politikerne gleder seg over privat initiativ for å løse saken. FOTO: Kjartan Bjelland

Glade for privat kilde-dugnad

Kommunen vil ikke betale for gratis kildevann, men er glade for privat initiativ til å fikse rørene.