• FOTO: Fvn-montasje

Kristiansander drev storstilt bilbedrageri

Mannen kjøpte sju biler uten å betale for seg. Flere av dem ble videresolgt.