• BOPLIKT: Sakene står i kø for jord- og skogsbrukssjef Anne Sofie Havstad, som mener saker må vike om hun skal bruke tid på å sjekke om folk overholder boplikten. FOTO: HELGE CORNELIUSSEN FOTO: Helge Corneliussen

Har ikke tid til bopliktsjekk

I bystyret onsdag kveld vil plan— og miljøsjefen i Lillesand beklage at politikernes to år gamle krav om bopliktsjekk ikke er utført.