• BYGDEFOLKET VANT: Det blir likevel ikke flyktningemottak i de tidligere skole- og internatbyggene i Kvås i Lyngdal. FOTO: Torbjørn Witzøe

1.200 asylmottaksplasser er forsvunnet

Nesten 1.200 nye asylsøkerplasser er forsvunnet i løpet av kort tid her i landet, samtidig som Utlendingsdirektoratet (UDI) har et skrikende behov for minst 5.000 nye plasser.