• - FEIL: Biskop Ernst Baasland mener han ble slått konkurs ved en feiltakelse. FOTO: Scanpix

Mener Baasland visste hva han gjorde

Stavanger-biskop Ernst Baaslands anke over konkurskjennelsen er forkastet av Gulating lagmannsrett. Det betyr at biskopen er personlig konkurs.