Anker sex-dom

62-åringen som i Lister tingrett ble dømt til to års ubetinget fengsel for flere sex-overgrep, anker både skyldspørsmålet og straffeutmålingen.