• OMSTRIDT: Dette bygget ønsker kommunen å bygge om til boliger for vanskeligstilte. Det liker ikke velforening i området. FOTO: Lene Gunvaldsen/fvn.no-arkiv

Vil ikke ha narkomane som naboer

Velforening i Vennesla er sinte over planer om rus— og psykiatriboliger i nabolaget.