Får 4 millioner i erstatning etter trampoline-ulykke