BYKLE: Elevene ved Fjellgardane skule på Hovden er spreke, sporty og flinke. Både de og barna i barnehagen like ved har mye å takke det nære og flotte turområdet deres for i så måte. Nå kan den lille idyllen forsvinne. Quality Hovden Høyfjellshotell ønsker deler av dette området for å trekke til seg enda flere turister. Området er regulert til et slikt formål.Det vesle skogstykket skolen ønsker å bevare er cirka 200 meter bredt og ligger mellom Fjellgardane skule og høyfjellshotellet. Der er tumleplass nok til å gi barna lærdom og utfordringer. Nå vil høyfjellshotellet utvide med leiligheter og after ski høyt over det som blir igjen av friarealet «deres».— Dette området tåler ikke mer utbygging dersom det skal holde på verdien for barna på skolen og barnehagen, sier rektor ved Fjellgardane skule, Rune Portaasen, i en kommentar til reguleringsplanområdet i del av «B 5, Hovden II». Stadig innebygget

Fjellgardane skule på Hovden har 30 elever nå. Skolen har ligget her i 20 år. Den ble bygget før Hovden Badeland, før skøytebanen, Hovden Skigymnas, Grendehuset og lenge før de nye leilighetene bak Hovdehytta begynte å trone over badeplassen deres i Otra.Både de ansatte ved skolen og foreldrene vet at Hovden er avhengig av turistene for å overleve.- Likevel våger dere å yppe dere, lærer Else Gyro Rysstad?- Alle vet at vi er avhengige av turistene. Men skal Hovden være en attraksjon for turistene, må det være et levedyktig samfunn her. Foreldre som jobber i turistnæringen skal jo trives de også, både de og barna deres, sier Rysstad.- Ingen vil klandre noen om det ligger et bevart område igjen her, sier lærer Bente Lien. Det er 14 år siden hun flyttet hit opp fra Kristiansand. Lien stortrives med mann og barn på Hovden. Fjellgardane gode skole er en av disse årsakene. After ski

I brev til Bykle kommune skriver rektor Portaasen at skolen ikke ønsker innsyn fra de nye bygningene som Quality Hovden Høyfjellshotell vil bygge øst for dem. Da vil skolens benyttede uteområde miste sin verdi. Det er tegnet inn en after ski-bygning helt på toppen av åsen vest for hotellet. Mønehøyden blir inntil 6,5 meter. Rektor skriver at dette «vil føre til at den får innsyn over både grøntområdet og barnehagen sitt område. Vi vil derfor at bygningen blir flytta og bygd på ein plass som ikkje gjev innsyn i grøntområdet, eller berre fjerna.» - Meiningslaust

Rektor Rune Portaasen opplyser at det omstridte området blir fast benyttet én gang i uken når de har utedag.Rektor sier området har et rikt artsmangfold, slik at det er svært nyttig å bruke for skolen.«Vi er svært opptatt av å behalde dette grøntområdet vi no har i nærområdet. Det vil vere meiningslaust om ungane må køyrast for å nytte seg av urørt natur med eit slikt artsmangfald, når vi i utgangspunktet har dette området rett bak skulen», skriver rektor Rune Portaasen i sitt bønneskriv for Fjellgardene skule.Sektorsjef Sissel Bakke ved plan- og utviklingsavdelingen i Bykle kommune sier at saken nå er under politisk behandling. Det omsøkte området er regulert til hotell- og turistformål. Planutvalget skal behandle utbyggingssøknaden 7. februar.johs.bjorkeli@fedrelandsvennen.no