Lillesand: – Erfaringene vi har gjort de siste årene tyder på at de nye veiene tåler en såpass høy hastighet, sier prosjektleder i Statens Vegvesen region sør, Nils Ragnar Tvedt.

Vegvesenet vil ha en intern diskusjon rundt fartsgrensen på den nye motorveien som etter dagens reguleringsplaner skal være 90 kilometer i timen.

– Vi vil ikke risikere at alle skiltene må byttes ut etter to år. Derfor tar vi dette opp nå, sier Tvedt.

Det er Vegdirektoratet som fatter vedtak om hvilken fartsgrense ny E-18 skal ha.

Ute i felten er det nå rundt 100 personer som er begynt på arbeidet med den nye motorveien, og ut på nyåret vil tallet komme opp i 400. På det meste vil arbeid pågå parallelt på nærmere 20 plasser på strekningen Kristiansand-Grimstad.

– Vi er i rute, sier Kyrre Lian, PR-sjef i CJV.

Den nye motorveien skal i sin helhet være ferdig 31. august 2009