— Med Trygve Hageland fikk vi rett man på rett sted, sier Øyvind Larsen. Han er administrerende direktør i den landsdekkende Malermestrenes andelslag, som har hovedkontor på Skårer og lager ut over hele landet, fra Kristiansand til Tromsø.- Vi tror at faghandelen og håndverkeren har framtida for seg, sier Larsen. I faghandelen kan folk flest få korrekte råd og riktige produkter når de vil pusse opp på egen hånd. Eller de kan hyre en fagmann, og stole på at jobben blir forsvarlig utført.- I denne relasjon blir Hageland med sin erfaring og sitt kontaktnett rett mann på rett sted, sier Øyvind Larsen.