HiA starter nytt studium

Høgskolen i Agder starter neste høst opp med kjøretøy— og kontrollstudium ved skolens avdeling i Grimstad.